< -- Föregående kapitel Innehållsförteckning Nästa kapitel -- >


Svenska spökhistorier.
Kapitel 25.
Den grå gubben.


Prinsnäs i Norra Sandsjö socken i Jönköpings län är en gammal egendom som är uppkallad efter sin byggherre, överste Carl Printzenskiöld, född 1653, död 1703. Gården har ett vackert läge vid den täcka Prinsnässjön som är förenad med Sandsjösjön genom ett smalt sund genomflutet av Emån. Vid sidan reser sig Korpabacken, klädd med väldiga granar och furor och stupande nästan lodrätt ned mot sjön. Den vackra gamla mangårdsbyggnaden har för övrigt väggmålningar av ingen mindre än Per Hörberg i förstugan.

Om det nu för tiden spökar på gården kan jag ej yttra mig om, men helt visst är att det gjorde det vid detta sekels början. Kanske har radion, telefonen och det elektriska ljuset för alltid skrämt bort Den Grå Gubben. En dylik herre brukade nämligen någon gång visa sig i skymningen. Han var ytterst beskedlig och gjorde intet väsen av sig, men höll en gång på att skrämma slag på fru W., som berättade följande för mig:

"Min man och jag hade nyss flyttat in på gården och trivdes alldeles förträffligt. Visst hade vi hört några amsagor om spökerier och dylikt, men sånt fäster man ju inte avsikt vid - i synnerhet som vi inte hade sett något i den vägen. En eftermiddag vid 6-tiden kom jag in i salongen på nedre botten med kaffebrickan. Det var i skymningen och jag fick se en gråklädd mansperson stå vid en bokhylla med ryggen vänd emot mig. Min man var ofta klädd i grårutiga kläder och jag trodde givetvis det var han. Som jag gick förbi lade jag handen på hans axel. Pffffft - schyyyy, väste det till i luften, och borta var uppenbarelsen som en rök!"

Man må inte förtänka fru W. att hon släppte kaffebrickan i golvet och sprang ut i köket.

Den grå gubben återsågs verkligen sedermera, ehuru ytterst sällan, och lyckligtvis aldrig vid kaffedags.

W. af S.


< -- Föregående kapitel Innehållsförteckning Nästa kapitel -- >


Surftips:
Reinkarnation = Själavandring