< -- Föregående kapitel Innehållsförteckning Nästa kapitel -- >


Svenska spökhistorier.
Kapitel 33.
Den döda drev sin vilja igenom.


År 1917 utspann sig följande händelse:

I ett köpmanshem omkring en halv mil från M-köping i Småland, vistades förutom familjen själv, husmoderns styvmor, kallad Moster Nia. Alla som hade träffat eller på något sätt kommit i beröring med den gamla, kom snart underfund med, att det ej var många som föll henne i smaken eller kunde tala henne till lags. När Moster Nia en gång var på besök i mitt hem, yttrade hon bland annat, att när hon en gång dog ville hon ej bli begravd i den församling där hon vistades, utan hon ville i sin släkts gravplats på Hässleby kyrkogård.

Efter några år avled den gamla, och till vår förvåning begravdes hon i R. sockens kyrkogård. Länge dröjde det emellertid ej förrän familjen skulle få erfara att de gjort henne emot. En tid därefter spreds rykten om att gumman gick igen. I köpmanshuset fick man efter denna tid ingen ro. På nätterna hördes buller i bostaden liksom av möbler som flyttades eller böcker som kastades över golvet, även i den intill belägna affärslokalen kunde man höra liksom huru tygbuntar kastades ner från hyllorna. Det blev så småningom outhärdligt. Köpmannen hänvände sig då till kyrkoherden i församlingen. Denne å sin sida lovade att nattetid gå ut till den hädangångnas grav och där bedja. Allt syntes emellertid lönlöst. Äldsta dottern i huset, som ej varit hemma sedan begravningsdagen, kom efter någon tid hem för att hälsa på de sina. Hon var alldeles ovetande om vad som tilldrog sig i huset nattetid. Sin sovplats fick hon i det rum den gamla bebott. Den natt som följde blev för henne en händelse som hon säkert aldrig glömmer, ty följande morgon visade det sig att hennes kolsvarta hår blivit silvervitt och har sedan dess förblivit sådant.

När intet hjälpte gick man åter igen till kyrkoherden och det blev överenskommet, att kistan skulle grävas upp och föras till den gravplats den gamla i livet önskat. Den grav hon legat i fick aldrig användas mera utan fylldes med sten.

Jag såg med egna ögon hurusom kistan efter att i sex veckor vilat i jorden en sommarkväll i skymningen fördes förbi vårt hem till den plats där den gamla sedan dess vilat i ro.

J.R.


< -- Föregående kapitel Innehållsförteckning Nästa kapitel -- >


Surftips:
Reinkarnation = Själavandring